מאמרים


תוספת הותק ומקומה במערכת השכר   נתיבי ארגון ומינהל,יוני 1962 ע'ע 16-20

 .רציונליות של מבנה ויעילות בתפעול נתיבי ארגון ומינהל 5 אוקטובר 1963  ע'ע 12-17

בעיות במינהל הציבורי בישראל  נתיבי ארגון ומינהל פברואר 1964  ע'ע4-8

 

 

גישת המערכות:בעיות ומגמות     תמורות במינהל חוב 3 אפריל 1966  ע'ע 1-12

32-37   .מבצע הסיווג לאור קביעת מדיניות ציבורית  נתיבי ארגון ומינהל 4 1966 ע'ע

            .גישה אקולוגית למינהל  נתיבי ארגון ומינהל 1 1966 ע'ע  23- 27

תקשורת בין תרבותית  ויחסים בין לאומיים     בעיות בין לאומיות  3-4 1967.

הגדרת 'תכנון' ומשמעותה  נתיבי ארגון ומינהל5 נובמבר 1969  ע'ע8-14.

אספקטים בתיאוריה של תכנון  נתיבי ארגון ומינהל 3 יולי ,3-8 1969

ע'ע  כ'ח-ל'ח סוגיות במדיניות האינפורמציה של ישראל   בעיות בין לאומיות 1-2 1968

קריטריונים לערכת אפקטיביות ההסברה הישראלית בארה'ב ובמערב אירופה בעיות בין לאומיות 3-4 1968.

שכר עובדי המדינה    נתיבי ארגון ומינהל אוגוסט 1972 ע'ע   21-23

 

תחושת איום ומלחמת ששת הימים    בעיות בין לאומיות  כרל י'א חוב 1-2 יולי 1972 ע'עח-שכר עובדי המדינה-תמורות והשפעתן.נתיבי ארגון ומינהל שנה י'ח אפריל 1972  ע'ע 3-6

 

על מושג 'חופש התמרון'   בעיות בין לאומיות 3-4 דצמבר 1972 ע'עכ'ה-כ'ח

הדור הראשון של עובדי המדינה   נתיבי ארגון ומינהל  יולי 1973  ע'ע 27-34

 

המפה הפוליטית של ישראל-בחינה רב מימדית   נתיבי ארגון ומינהל מאי 1974  ע'ע  43-57

עשרים שנות שיתוף בין לאומי:לקראת ניתוח והפקת לקחים בעיות בינלאומיות י'ז אביב 1978 ע'ע  כ'ט-ל'ו

 

 השלום    בעיות בין לאומיות   מס.3-4 1979 ע'ע כ'ד-כ'ט      הכלכלה המדינית של

תמורות פוליטיות והשפעתן על יחסי העבודה   רבעון לכלכלה 100  מאי 1979 ע'ע 132-137

71    בין פוליטיקה לכלכלה  מדינה ממשל ויחסים בין לאומיים 16סתיו תשמ'א ע'ע 60-

 

Development Theory:Marxist Challenge and Non Marxist Response

International Problems vol xviii Spring 1979 pp.47-57         

זרמים בכלכלה מדינית  רבעון לכלכלה 106 ספטמבר 1980 ע'ע  254-261

נובמבר 1981 ע'ע294-296    ששביתות  שביתות - ההיבט הסקטוריאלי   רבעון לכלכלה 110-111

הפרשיות בין מקצועית-יחסי עבודה ומדיניות שכר  רבעון לכלכלה 112  פברואר 1982  ע'ע

    40-44

ע'ע 26-28  דין וחשבון ועדת זנבר    נתיבי ארגון ומינהל  3-4  1982

           

הטיעון הציוני מול תמורות רעיוניות ופוליטיות, כיוונים 16 אוגוסט 1982   29-60

 

גישות לפיתוח:תמורות רעיוניות והיבטים פוליטיים מדינה ממשל ויחסים בין לאומיים חורף 1982 ע'ע 49-75

 

           

מדיניות זכויות האדם והממשל האמריקני  עע    107  -98

מולד   כרך ט(לב) חוברת 41(251)  אביב   1982

  

The Lebanon War  and Western News Media(With Joel Cohen)

Institute of Jewish Affairs in Association with the World Jewish

Congress,London July 1984

התחדשות רעיונית בציונות:מגבלות,סיכויים וכיוונים אפשריים כיוונים 20 אוגוסט 1983 ע'ע 69-76

התקשורת במערב ומלחמת לבנון  גשר 110 1984  ע'ע 44-49

מדיניות שכר בתקופת אינפלציה תלת ספרתית   רבעון לכלכלה   120  אפריל 1984 ע'ע102-107 

סוציולוגיה ואידאולוגיה  כיוונים 23  מאי 1984 ע'ע 25-48

 מדיניות .כלכלית דמוקראטית  רבעון לכלכלה 121  יולי 1984  ע'ע 213-214

הכלכלה המדינית של הליכוד  רבעון לכלכלה  126 אוקטובר 1985 237-247

תרומתם של אינטלקטואלים יהודים לאידאולוגיות העולם השלישי כיוונים 26 פברואר 1985 ע'ע57-72

המסר הכלכלי-חברתי של הציונות והשלכותיו לימינו כיוונים 29 נובמבר 1985 ע'ע        

131-149

ריאליזם ותבונה מדינית-בחינה מחודשת של ויכוח ישן  גשר.112 'ע 66-.75

Post Independence Zionism Dilemmas of ideological Revival:Forum4-5 1985 pp.15-24

Post Independence Zionism:Avenues for Constructive Renewal   Forum Winter-spring 1985-1986 nos.57/58 pp 41-55.

מושג השלום בחשיבתו המדינית של דוד בן גוריון  כיוונים 33  נובמבר 1986 ע'ע 11-23

 

 

השקפתו הכלכלית של דוד בן גוריון   רבעון לכלכלה אפריל 1988  ע'ע  96-104

המרכיב היהודי במנגנון ממשלת המנדאט –מדינה ממשל ויחסים בין לאומיים 31 קיץ-סתו ת'שן  ע'ע   43-75

שיקולים ציוניים לאחר ארבעים שנה    גשר 117  1988 אביב תשמ'ח ע'ע  26-30  .

ריבוי השקפות-אחדות המעשה   גשר מס' 120  תש'ן  ע'ע20-26

The Financial Liquidation of the Palestine Mandate  Middle Eastern Studies vol 27 no1 Jan 1991 pp 112-130

המינהל הממשלתי- תמונת מצב והערכה    מינהלתון אוגוסט 1994 ע'ע 3-9

תנועות לאומיות במאה העשרים ושאלת הלאומיות היהודית  גשר 125 קיץ תשנ'ב ע'ע 57-70

הרהורים על ההיסטוריה היהודית  גשר 131 קיץ תשנ'ה 1995 ע'ע36-50

על אנטישמיות: המושג והתיאוריה    גשר 134 חורף תשנ'ז 64-73

תחיה תרבותית כמשימה בלתי גמורה   גשר 138 חורף תשנ'ט ע'ע 30-40

הרהורים על אינטגראציה במדעי היהדות  גשר 141קיץ תש'ס   ע'ע 35-46

 

logo בניית אתרים